YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
MALİ MÜŞAVİRLİK
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

Yönetim Danışmanlığı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

 

Yönetim danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde

 • iş stratejisi,
 • organizasyonel yapı,
 • iş yapma yöntemleri

alanlarındaki sorunları, araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma sürecine destek vermeyi içeren hizmettir.

 

YÖNETİM DANIŞMANI KİMDİR?

Yönetim danışmanları işletmelerin sorunlarını çözme veya kaynak ve olanaklardan faydalanmalarını sağlamak üzere işletmenin içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri sağlayan ve bunun karşılığında ücret alan kişilerdir.

Yönetim danışmanı, bir veya birden fazla alanda uzmanlaşarak, mevcut verilerin analizini yapar,  deneyim ve birikimlerini katarak bir senteze varır ve bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, yorum, öneri ve uygulama desteğini organizasyonun gelişimi ve müşterisinin gereksinimleri doğrultusunda ve mesleki etik kurallar çerçevesinde  uygulayan meslek grubunun üyeleridir.

 

YÖNETİM DANIŞMANI NE YAPAR?

 • Müşteriye bilgi sağlar,
 • Müşterinin sorunlarını çözer,
 • Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,
 • Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,
 • Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlar,
 • Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,
 • Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,
 • İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.

 

YÖNETİM DANIŞMANINA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?

 • Rekabet gücünü arttırmak gerektirdiğinde
 • Kaynak kullanımını arttırmak/ geliştirmek gerektiğinde
 • İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde
 • Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşılmak istendiğinde
 • Kötü gün için iyi günde
 • Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme, birleşme gibi işletmelerin önemli yaşamsal evrelerinde

 

YD_Nedenleri

 

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

 • “Know-how”, En İyi Uygulamalar ve Kanıtlanmış Yöntemlerin Şirket Bünyesine Kazandırılması,
 • Önemli ve Doğru Alanlara Yoğunlaşma,
 • Değişimi Hızlandırma, Mümkün Kılma,
 • Tarafsız Yaklaşımın Ürettiği Dengeli ve Uygulanabilir Çözümler.

 

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞININ SÜRECİ?

 

Resim1