YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
MALİ MÜŞAVİRLİK
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

Takım Çalışması

 teamwork

 

İŞ YAŞAMINDA TAKIM ÇALIŞMASI

 

 

Eğitimin Amacı :

 • Birden fazla kişinin ortak bir iş yapma adına bir araya gelerek doğru bir sonuç üretebilmesi, doğru bir takım çalışması ile mümkündür. Bunun yönetimi ise daha fazla sorumluluk gerektirmektedir. Her takım üyesi sıra uzmanlık alanına geldiğinde takımın doğal lideridir. Bu nedenle sıra kendine geldiğinde takım dinamikleri ve takım temel unsurlarını etkin yönetmesi bu konuda ne kadar hazırlıklı olduğuna bağlıdır.
 • Bireysel şampiyonlar yerine takım üyesi olma sorumluluğu, kendisinden öncekinden aldığına katkı sağlayarak, hizmetini sunduğu kişinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bu bakış açısı ile takım çalışması içinde yer alanlar sinerjiyi ve yüksek performanslı takımı yaratırlar.
 • Bu eğitim, takım üye ve liderlerinin, başa çıkması gereken sorunları takım dengelerini ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, sinerji yaratma, bireysel rekabeti ortadan kaldırma gibi yöntemlerle çözme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Eğitim uygulamalar ve oyunlar ile zenginleştirilerek takım kurmak, takım üyesi olma ve takımlarda verimliliği engelleyen çatışmalara çözüm yöntemleri bulma becerilerini geliştirmektedir.
 • Türk kültürüne ve iş dünyasına adapte edilmiş ve Türk insanının iş yerinde uygulayabileceği örneklerle ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

 

Eğitimin Geliştirdiği Yetkinlikler :

 • Yüksek performanslı takım kurma,
 • takım üyesi ve lideri olarak çalışabilmek,
 • takımda çatışma çözme,
 • takım üyeleri arasında iletişim,
 • iş birliği geliştirme,
 • yaratıcılık ve yenilikçilik

 

Eğitimin Hedef Kitlesi :

 • Üst yönetim (Yönetim Kurulu)
 • Orta Kademe Yönetim (Müdür, Şef, Yönetici, Sorumlu)
 • Tüm Çalışanlar

 

Eğitimin Yöntemi :

 • Teorik Sunum,
 • Örnek Paylaşımlar ve Yorumlar ve
 • İnteraktif uygulamalar-oyunlar

 

Eğitimin Süresi :

 • 2 Gün (Her kuruluş için özel tasarlanan eğitim)

 

Eğitimin İçeriği :

 • Takım – Takım Ruhu – Takım Çalışması
 • Kalabalık – Grup – Ekip – Takım
 • Takım Çalışmasının Unsurları
 • Türk Kültüründe Takım Çalışması
 • Takım Çalışmasının Yararları
 • Takım Çalışmasının Özellikleri
 • Takım içi İletişim ve Çatışma Yönetimi
 • Takım Çalışmasının Oluşum Aşamaları
 • Takım Çalışmasının Gelişim Basamakları
 • Takım Çalışmasının Önündeki Engeller

 

Eğitim Düzeni ve Materyalleri :

 • Eğitim V ya da U  oturma düzeninde yapılır.
 • Barkovizyon Cihazı, Perde, Flipchart’ın hazır bulundurulması beklenir.
 • Yansıtılan slaytları ve uygulamaları içeren ve katılımcıların not alabileceği bir eğitim kitapçığı PRODA tarafından eğitimin başında katılımcılara verilir.
 • Uygulamalar, testler ve konuyu destekleyen bazı materyaller katılımcılara eğitim sırasında PRODA tarafından dağıtılır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara PRODA tarafından katılım sertifikası sunulacaktır.

 

Eğitimin Değerlendirilmesi ve Takibi:

 • Eğitim Etkinliğini Değerlendirme Anketi’ eğitimin sonunda yapılacaktır. Sonuçları istatistiksel ve grafik olarak standart bir formatla şirket ile paylaşılacaktır.
 • Eğitimin takibi ile ilgili olarak gerekli görülmesi durumunda şirketimizden uzman ve/veya uzmanlar tarafından şirkete özel takip workshop’ları düzenlenebilir ve bunların sonuçları paylaşılabilir.

 

Eğitim  Yöneticisi :

– M.Murat BAKIM, CMC – Yönetim Danışmanı

– Gonca BAKIM – Eğitim Danışmanı