YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
MALİ MÜŞAVİRLİK
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMLERİ

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

i_love_ik

 

 

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI

 

 

Hiç bir iş yapmayan adam boş oturuyor demektir.
Fakat kendi yetenek ve bilgisinden daha aşağı bir işte çalıştırılan adam da
onun kadar boş oturuyor demektir.”

Sokrates

 

Eğitimin Amacı:

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları konusunda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızın kaynak arayışı herkes tarafından iyi bilinmektedir. Maalesef, bu konudaki uygulamaya yönelik kaynaklar (eğitim ya da yazılı malzeme) yok denecek kadar sınırlıdır. İnsan Kaynakları alanında düzenlenen kongre ve konferanslar, sınırlı zamanda ancak genel bilgi niteliğindeki sunumlara yer verebilmekte ve katılımcılar da organizasyonlarında yapmayı düşündükleri uygulamalar konusunda bu kanalla maalesef fazla yol alamamaktadırlar…

 

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı adını verdiğimiz bu çalışmada entegre İnsan Kaynakları Sistemlerinin kurulma ve geliştirilmesine yönelik adımları tek tek ve uygulamalı olarak işlemeyi hedefliyoruz.

 

Programın sonunda, katılımcıların atölyede ele alınan İK modüllerini kendi organizasyonlarında uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olmalarını bekliyoruz.

 

 

ik

 

 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

 

İnsan Kaynakları alanında yeni olup ta kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar ve belirli bir deneyime sahip olup ta, organizasyondaki mevcut uygulamaları değiştirmek arzusunda olan insan kaynakları uzman ve yöneticileri…

 

 

Eğitimin Süresi:

8 Gün / 48 Saat

 

 

Eğitimin İçeriği:

 

I- İK’NIN DEĞİŞEN VE GELİŞEN ROLÜ

  • İK Fonksiyonuna Genel Bir Bakış
  • Amerika, Avrupa ve Türkiye Gerçekleri
  • Entegre İK Sistemlerinde Altmodüller ve İlişkileri
  • İK Vizyonu
  • Başlarken Gerekenler
  • Süreç
  • Kilit Noktalar
  • Başarının Ölçümü
  • Şirket Stratejileriyle İK Ortaklığı

 

II- İŞ ANALİZİ VE İŞ TANIMLARI

  • Neden Gerekli?
  • Gelişimi ve Sık Gözlenen Hatalar
  • Görev Odaklı İş Tanımları
  • Sonuç Odaklı İş Tanımları
  • İşlerle ilgili Bilgi Toplama Yöntemleri
  • Uygulama
  • Farklı İş Tanımlarındaki Farkli Sonuçları Birbirleriyle İlişkilendirme
  • Uygulama
  • Formlar
  • İlgili Prosedürün Hazırlanması

 

III- İŞE ALIM SİSTEMLERİ

  • Yetkinlik Tabanlı İşe Alım Sisteminin Oluşturulması
  • İşe Alım Sürecinin Tanımlanması
  • Mülakat Görüşmeleri
  • İşe Yerleştirme
  • Oryantasyon Süreci
  • İşe Alım Sürecinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
  • İlgili Formların Hazırlanması
  • İlgili Prosedürün Hazırlanması

 

IV- PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

  • Giriş İşlemleri ve Personel Özlük Dosyası
  • Puantaj işlemleri ve uygulaması
  • Maaş Tahakkuk işlemleri
  • Bordro hazırlaması ve işlemleri
  • Diğer Personel Özlük hakları
  • İş Mevzuatı Uygulamaları
  • Sigorta ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • 4857 sy. İş Kanunu

 

V- PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

  • Kısa Tarihçesi ve Evrimleri
  • Geleceği
  • Performans Değerlendirme Sisteminin Girdileri
  • Performans Değerlendirme Çıktılarının Kullanımı
  • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
  • Rol Çalışmaları
  • İlgili Formların Hazırlanması

 

VI- EĞİTİM SİSTEMLERİ

  • Makro Ortaklık ve Mikro Ortaklık
  • Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Yöntemleri
  • Yıllık Eğitim Programının Hazırlanması
  • Eğitim Firmasının ve Eğitmenin Seçilmesi
  • Eğitim İçeriğinin Uyarlanması
  • Eğitimle ilgili Özel Beklentilerin Belirlenmesi
  • Uygulama
  • Eğitim Değerlendirme Düzeyleri
  • Eğitim Değerlendirme ve Raporlama Sisteminin Kurulması
  • Uygulama
  • İlgili Formların Hazırlanması
  • İlgili Prosedürün Hazırlanması
  • Eğitim Kayıtlarının Tutulması

 

VII- KARİYER PLANLAMA SİSTEMİ

  • Amacı
  • Kariyer Komitesinin Oluşturulması
  • Kilit Noktaların Belirlenmesi
  • Kilit Adayların Hazırlanması
  • Uygulama
  • Organizasyona Duyurulması

 

VIII- ÖDÜL SİSTEMLERİ

  • Ödül Sistemlerinin Amacı
  • Sık Yapılan Hatalar
  • Ödül Sistemleri Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

IX- ORGANIZASYONEL İKLİM ANALİZLERİ

  • Organizasyonel İklim Ne Zaman ve Neden Ölçülmeli?
  • Organizasyonel İklimin Öğeleri
  • Kullanılan Farklı Araçlar
  • Sonuçların Değerlendirmesi ve İzlenecek Eylem Planı

 

 

Eğitim Yöneticisi:

M.Murat BAKIM, CMC – Yönetim Danışmanı

 

 

İK Genel Bir Bakış

 

İK Önemi

 

Okumak için linki tıklayınız.